VISOR I TACKNÄMELIGHET
 
Boken Dan Andersson. Visor i tacknämelighet, som utkom år 2001, innehåller 36 dikter av Dan Andersson, tonsatta av Tommy Danielsson. För varje dikt finns en kortare essä med kopplingar till Dan Anderssons liv och som bildillustration konstverk av Manne Larsson. Dikterna, essäerna och konstverken återges här, tillsammans med enkla insjungningar gjorda av Tommy Danielsson.