LITTERATUREN I DALARNA

Litteraturberget började som ett projekt med inriktning på regional litteratur, och i så mån har ingenting förändrats. Men början innebar också en fokusering på den särskilda regionen Västerbergslagen i södra Dalarna, och det är här de hittills presenterade författarskapen i något avseende har sin hemvist. Just därvidlag är förhoppningen att det snart ska komma till en breddning. All litteratur är ju i viss mening regional – det finns alltid någon koppling till tidens konkreta landskap, om så det handlar om landsbygd eller småstad eller metropol. Via upphovet, via den fiktiva världens kopplingar till verklighetens mer påtagliga realiteter, via mottagarnas annektering. Litteraturberget innebär därför en möjlighet att presentera litteratur ur ett regionalt perspektiv och från regionala utgångspunkter, utan att man därför låser fast blicken inom begränsade horisonter.

Den nya huvudsidan om Litteraturen i Dalarna innebär ett första försök till breddning och utgör samtidigt en inbjudan till medverkan. Här kan litterära verk beskrivas (inte recenseras) och, om så är, detaljbeskrivas enligt de arbetssätt som tillämpats på pilotregionen Västerbergslagen. Här kan man också beskriva delregioner, inventera outgivet material och på andra sätt dokumentera litterära skeenden och förlopp. Målet är att inspirera till läsning och skrivning och forskning och kommunikation. Fienden är glömskan.

Verk

Anteckningar från en obekväm kärlek

Att missbruka livet

Av mjölk och honung

Avfällingen

Brödlösans barn

Bäcken

Chi-Mo-Ka-Ma

Dans med stormen

David Ramms arv

De blindas flykt

De sju järnringarna

De tre hemlösa

Den förlorade sommaren

Dikter under träden

Dömd av de dömda

Eremiten

Fel dotter

Finnbastu

Finnbäcks-Lars visor

Fjärran sommar

Fragancia

Fällan

Färjläge

Förberedelse

Förebud

Gubbar jag mött

Han ville bli diktare

Hon som ville bli fri

Hundarna

Huset som var en ljuddosa

Hånskrattet

Hård höst

Härliga tider

I nöd och lusta

Inre

Israpport

Kolarhistorier

Kolvaktarens visor

Kvävningen

Litania

Livets bröd

Lunch med Marco Polos mamma

Malvi och jag

Minns du rönnsumaken

Motorsågen

Motsägelser

Nago

Nedanför flod och fall

Om dagen – om natten

Ond vandring

Oniria

Oändligt är vårt äventyr

Romanen om Amos

Romanen om Jorg

Skriket och tystnaden

Snölegend

Sodom

Sorgmanteln

Storgården

Svalorna har inte flyttat

Svarta ballader

Såsom en signetring

Torksommar

Trappan

Vad dig i handom gives

Över Oxbrobäcken