OM DAGEN  OM NATTEN

Diktsamling av Werner Aspenström från 1961.

Även den andra bok som utkom 1961 skulle ha kunnat kallas "Motsägelser". Diktsamlingens genomgående tematik kan sammanfattas med inledningsorden i en dikt med titeln "Bondestudentens sista brev". Titeln anspelar på Sten Selanders välkända deklamationsnummer som Aspenström nog hört under folkhögskoletiden, en idealistisk predikan om hur förtvivlan kan hållas tillbaka "med stålblanka romarcitat". Hos Aspenström, själv något av bondestudent, bryter tvärtom djup förtvivlan fram från första anslaget:. "Motsägelser, ett tyglat tumult,/ bättre fann jag inte världen." Hans Isaksson har karaktäriserat dikten som en sammanfattning av författarens dåvarande syn på världen – själv har Aspenström skrivit att dikten berättar om "sprickor i själen, samhället och världsordningen". Lärarna motsäger varandra, de rika förtrycker de fattiga, de vita torterar de svarta, "Gud mal de olyckliga mellan tänderna/ som kiselstenar/ övande sig i tystnadens vältalighet". Visionen av ett jämlikare samhälle skymtar tillfälligt och mycket avlägset, "i ett annat sekel". Även diktens slut är mörkt: "Människans liv/ är som en lärostund mellan två vågor,/ och njuta skall man också./ Det var en professor i Amerika,/ Albert Einstein,/ honom tänkte jag rådfråga. Då läste jag i tidningen om hans död".

De tidigare diktsamlingarna är komponerade i olika avdelningar – Om dagen om natten presenteras utan underindelningar. Inledningsdikten "Stoft och innebörd" uttrycker visserligen insikt om en kosmisk enhet, allt, både stjärnbilder och mikroskopiska organismer är av samma stoft. Men denna helhet kan inte omfattas av mänskligt medvetande och förnuft, den uppenbarar sig för oss i form av motsägelser. "Kniven, slungad mot ditt hjärta/ och allt levandes hjärta,/ den är av samma stoft/ - men av en annan innebörd". I dikten "Längre har jag inte hunnit" frammanar Aspenström bilden av "gränslinjens fågel" som flyger med ena vingen i ljus, den andra i skuggan och sammanfattar: "Den som söker en mening/ finner två meningar./ Längre har jag inte hunnit/ fast våren gått/ och sommaren förrunnit".

Hans Isaksson kommenterar denna dikt med orden "i ljuset av hela det samlade författarskapet får det snarare sägas handla om en ovanlig förmåga att fixera och stå ut med en motsägelsefull tillvaro". Om dagen om natten är en mörk samling, präglad mer av vemod än av lovsång och föräring, som den föregående diktboken satt upp som poesins uppgift. Här framställs poesin som en barnsligt spelande syrsa som "framtickar (…) sin varning/ till en mänsklighet, som över/ radarskärmen skrider". Mänskligheten antyds vara ständigt övervakad och hotad – det är poesi i det kalla krigets skugga, och dikten "Örnar sändes mot örnar" , tar sin utgångspunkt i en fasansfull dröm om det förödande atomkriget. "Jag såg Rysslands folk och Amerikas folk/ resa sig upp i krematorieugnen,/ tysta betrakta varandra/ och falla sönder som mjölskulpturer". Diktaren finner inget i de egna levnadsvillkoren som berättigar vemodet, men förnimmer en sorg som tycks vara kosmisk: "Ovan takåsen bor en större sorg/ än din och min och allas…".

Dock finns några dikter som närmar sig lovsången: dikter som kan ha formen av bön om det enkla livets glädje eller som återkallar ett barndomsminne av en vinterdag med "lätta andars luft". Här är framför allt den underbara "Världsförklaring" som är en av de dikter om intensiv ljusupplevelse som av och till bryter igenom stämningar av vemod och mörker hos Aspenström, en närmast mystisk helhetsupplevelse och evighetsförnimmelse. Det ljus som i "Världsförklaring" möter poeten en tidig morgon på Kymmendö är oförklarligt men förklarande. Det är besläktat med det ljus som i Bäcken kallades "ursprungsljuset", det som silade ner genom hängbjörken intill barndomshemmet i Torrbo.

Bengt Emil Johnson

 

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1961 (Bonniers)

Recensioner. Aftonbladet 16.3 1961 – Arbetet 18.3 1961 – Books abroad 1962: 109 – Bonniers Litterära Magasin 1961: 274 – Dagens Nyheter 17.3 1961 – Expressen 16.3 1961 – Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 17.3 1961 – Göteborgs-Posten 8.4 1961 – Göteborgs-Tidningen 18.3 1961 – Metallarbetaren 1961, 18/19 – Ny Tid 23.5 1961 – Skogsindustriarbetaren 1961, 9 – Stockholms-Tidningen 17.3 1961 – Svenska Dagbladet 17.3 1961 – Sydsvenska Dagbladet 17.3 1961 – Upsala Nya Tidning 17.3 1961 – Vi 1961, 18 – Årsbok för kristen humanism 1962: 281

Litteratur. Hans Isaksson, Werner Aspenström, 2003: 78f, 98–104, 126f, 178f, 187, 193f, 207f, 231, 242, 274 – Nina Burton, Mellan eld och skugga: studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström 1984: 125, 191–201, 209–213

utskrift