FÖREBUD

Berättelse av Werner Aspenström från 1953 (1946).

Dateringen är värd att observera. Den berättelse – en liten volym på åttiotalet sidor – som Aspenström gav ut 1953 var uppenbarligen påbörjad långt tidigare. Det kan vara värt att jämföra denna text med diktsamlingen Skriket och tystnaden, en gemensam symbolik kan också hittas i novellen "Skyddsrummet" som först publicerades i BLM 1946, senast i Werner Aspenströmsällskapets skriftserie nr 2, Att öva sitt eget, (Bokboden 2004).

I den sista dikten i Litania heter det: "Man har sagt mig att staden är kransad av murar./ Likväl tränger oupphörligt främlingar in." I Förebud visar det sig att de inträngande främlingarna är de längesedan döda, som en natt i pingsttiden lämnar kyrkogården och invaderar staden, som består av två stadsdelar, åtskilda av en flod. Den legendartade berättelsen har en anonym talesman som blir vittne till de dödas uppståndelse. Han arbetar vid ett arkiv vars uppgift är att spara tidningsklipp. En person, kallad Pärlfiskaren, bestämmer vad som skall bevaras, medan berättarjaget och en ung man vid namn Andreas tar hand om arkiveringen. Pärlfiskaren är en desillusionerad man, lik "en rovfågel, en gammal och utlevad, som fortsatte att jaga snarare av apati än av lystnad". Andreas är hans motpol, en ung man, uppfylld av sin kärlek, medan berättarjaget känner att han är på väg att stelna in i Pärlfiskarens kalla attityd. Berättaren har en syster med mycket bräcklig hälsa, fysiskt såväl som mentalt, som skriver dikter och som i berättarens ögon framstår som den sanna poeten, bortom allt det dagliga.

Berättaren vill, eller vågar inte, bekänna för sina vänner att han upplevt de dödas invasion av staden, men får bevittna ett katastrofalt skeende. Gamla motsättningar mellan de olika stadsdelarna blommar upp, slutligen uppstår ett krigstillstånd och bron mellan stadsdelarna rivs. I ett plågsamt avsnitt beskrivs hur djuren i den zoologiska trädgården, belägen på en ö mitt i floden, hamnar mellan de stridande parterna och djuren omkommer av svält och törst. Slutligen finner Andreas, vars älskade befinner sig på andra sidan floden, att han måste offra allt för att återse henne. Han beger sig över floden i en båt, försöker lura de bevakande soldaterna genom att vid första skottsalvan falla i vattnet och fortsätta simmande, men blir skjuten. Berättaren åser det hela från sitt gömsle och konstaterar att det är den gemensamma arbetskamraten Pärlfiskaren som förrått Andreas.

Berättelsen om en delad stad och om människor som tvekar eller tvingas att ta ställning mellan två oförsonliga sidor låter sig naturligtvis relateras till det kulturklimat som rådde vid bokens tillkomst och till den aktuella politiska situationen – den "tredje ståndpunkten" var högst aktuell under det kalla kriget, Berlin blev en delad stad med många tragedier som följd. Berättelsens "tidlösa" karaktär gör det också lätt att nu på 2000-talet läsa den som en allegori över samhällen där man länge levat i fredlig samvaro, men där plötsligt urgamla motsättningar av etnisk karaktär blossat upp och lett till oerhörda konsekvenser – som i 1990-talets krig på Balkan.

Men man kan också, som Nina Burton i sin utomordentliga studie av Aspenströms tidiga författarskap, Mellan eld och skugga, tolka berättelsen psykologiskt – som ett exempel på författarens självprövning och önskan att, som det heter i ett brev till förläggaren Gerard Bonnier, komma bort från "alla föraningar, katastroftänkandet, hela det dystra s.k. tidsmedvetandet – en gång för alla". De döda som invaderar staden är inte bara den gamla tidens onda tankar och motsättningar som återuppstår, utan också den inre stelning, känsla av distansering och dragning till undergångsvisioner som kommit att prägla 40-talsgenerationen.

Bengt Emil Johnson

 

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1953 (Bonniers)

Recensioner. Aftonbladet 20.3 1953 – Aftontidningen 1.4 1953 – Bonniers Litterära Magasin 1953: 294–295 – Dagens Nyheter 28.3 1953 – Expressen 31.3 1953 – Folket i Bild 1953, 33 – Gaudeamus 1953, 4 – Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 4.4 1953 – Morgon-Tidningen 28.3 1953 – Perspektiv 1953: 344 – Samtid och framtid 1953: 419 – Skogsindustriarbetaren 1953, 8 – Stockholms-Tidningen 28.3 1953 – Svenska Dagbladet 28.3 1953 – Sydsvenska Dagbladet 10.4 1953

Litteratur. Nina Burton, Mellan eld och skugga: studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström 1984

utskrift