ROMANEN OM AMOS

Roman av Teddy Gummerus från 1977.

Romanen om Amos är Teddy Gummerus andra roman, och den utkom samma år som debutromanen Romanen om Jorg. I likhet med denna är Romanen om Amos en djuplodande och inträngande berättelse om ett människoöde. Amos är i likhet med Jorg en högst komplicerad människa, men socialt sett en total motpol till den dagdrivande Jorg. Amos är en lyckad industriman och uppfinnare, vars främsta inkomstkälla består i ett hemligt framställande av tortyrinstrument för försäljning till diktaturer i tredje världen. Amos lever ett utåt sett perfekt liv och är en aktad samhällsmedborgare. Han bor i en stor villa vid Mälarens strand tillsammans med sin vackra fru Helen, och han avancerar i sina politiska åtaganden för Socialdemokraterna. Trots sin partitillhörighet, och trots att han är en framgångsrik egen företagare, drömmer han om tanken på en framtida socialistisk diktatur, helt styrd utifrån teknokratiska principer. Amos sätter en fullständig tilltro till logiken och de vetenskapliga innovationernas välsignelse för mänskligheten. Sin utopiska framtidsvision är något han skissar på i en roman han ser som sitt stora livsverk.

Amos har ett komplicerat förhållande till kvinnor. Hans hustru Helen är mycket vacker, men helt frigid. Hon umgås ofta med yngre män, men inte heller med dem har hon någon fysisk kontakt. Det är genom hennes last för vänskapsförhållanden med yngre män, som hon kommer i kontakt med den unga journalist, som fungerar som berättarröst i flera av bokens kapitel. Känslorna mellan Amos och Helen är svala, och han ser henne snarast som en prydnad. Desto starkare känslor hyser han för Helens syster Anita, som på många sätt är hennes totala motpol med sin starka erotiska framtoning och aggressiva, handlingskraftiga personlighet. Helen lämnar Amos i vrede sedan hon kommit på honom med att vara otrogen med Anita på en fest. Anitas inverkan på Amos blir mycket omfattande. Hon engagerar sig i hans kriminella affärer, och övertar allt större delar av företagets administrativa uppgifter. Trots att Amos uppfinningar leder till mänskligt lidande, är han ändå en visionär med ett starkt samhällsengagemang. Anita däremot porträtteras som en alltigenom ond och egoistisk människa. När Amos genomgår en personlig kris och drabbas av samvetskval för sina uppfinningar, visar hon ingen förståelse för hans känslor, utan bestämmer sig för att röja honom ur vägen.

Romanen om Amos kan ses som en skildring av ett samhälle där den individualistiska materialismen tagit överhanden. Är Amos ett offer för detta samhälles lyckomyter och värderingar, eller har han sig själv att skylla? I likhet med Romanen om Jorg finns här en rad existentialistiska frågeställningar ingömda i berättelsen.

Daniel Jonsson

Foto, Hans Erixon

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1977 (LTs förlag)

Recensioner. Arbetarbladet 25.8 1977 – Arbetaren 25.8 1977 – Dagens Nyheter 25.8 1977 – Gefle Dagblad 29.8 1977 – Göteborgs-Posten 1.9 1977 – Göteborgs-Tidningen 4.9 1977 – Hufvudstadsbladet 28.9 1977 – Nerikes Allehanda 25.8 1977 – Stockholms-Tidningen 25.8 1977 – Svenska Dagbladet 25.8 1977 – Sydsvenska Dagbladet 25.8 1977 – Upsala Nya Tidning 2.11 1977

utskrift