KVÄVNINGEN

Roman från 1978 av Barbro Gummerus.

Liksom hennes föregående roman, Hånskrattet, handlar Kvävningen om familjen Hultman. Denna gång är det dottern Katarina, sonen Peter och hans hustru Liv som står i blickpunkten. Katarina har mot sin vilja genomgått en abort, och skickas till brodern Peter och hans familj för att vila upp sig. Pojkvännen Martin försvinner abrupt ur hennes liv efter ett gräl och Katarinas mamma, Nea, anser sig inte få någon kontakt med dottern och hon hoppas att Peter, som är psykiatriker, är rätt person att hjälpa Katarina. Relationen mellan Peter och Liv är tydligt ansträngd och förvärras då hon, med anledning av det som hänt Katarina, berättar om en abort hon gjort tidigare i sitt liv, innan hon mötte Peter. Liv menar att aborten var ett självklart val i hennes dåvarande situation som ung och studerande och hon kan inte förstå att detta ska vara en sådan stor sak och innebära problem för Katarina. Peter störs av denna avslöjade hemlighet och har svårt för att acceptera att hon inte berättat detta tidigare. I parets vänkrets, som består av radikala samhällskritiker, finns den klarsynta Klara. Hon är en kvinna i femtioårsåldern som brutit upp från ett hopplöst äktenskap och börjat studera på äldre dagar. Hon utgör ett föredöme för både Peter och Liv med sin radikala samhällssyn, men hon följer inte mallen alla gånger utan har fler, och annorlunda, infallsvinklar på samhällsfrågor, i detta fall aborter. Klara vänder på begreppet "kvinnans rätt till sin egen kropp" med att konstatera att aborten från samhällets sida är en socialt positiv åtgärd och en samhällsekonomisk vinst.

Så infaller semestern, en stuga hyrs men Peter och Livs förhållande och känsloliv blir alltmer kaotiskt. Katarina vill inte vara till besvär så hon ägnar tiden åt att sköta hushållet och umgås med parets lille son, Arnold. Liv blir apatisk, Peter drar sig undan och blir känslokall inför sin hustru. Han engagerar sig i en patient som oväntat fått ett kriminellt återfall och hamnar i fängelse, och den unga ensamma flickvännen som är gravid. Hon behöver Peters hjälp i sin utsatta position och han drabbas av en stark åtrå till henne, en åtrå som förblir obesvarad. Allt detta känslokaos, dessa livsbesvikelser leder till en mental krasch för Liv, medan Katarina – tack vare omsorgen om Arnold och det ansvar hon övertagit – är den som successivt blir starkare. Romanens avslutning ger inga svar på hur framtiden kommer att te sig för de inblandade. Samhället, den kritiska tidsandan, arvet och miljön är komponenter som har betydelse för personernas handlande och allt detta problematiseras när självklara åsikter och sunt förnuft går stick i stäv med det inre spelet.

Romanens berättelse varvas med utdrag ur Katarinas dagbok där hennes tankar kommenterar det som sker. Där avslöjas sanningar och hemligheter som inte alla karaktärer i berättelsen har kännedom om, och där får man också följa Katarinas utveckling under händelseförloppet.

Helen Åberg

Foto, Reidar Falk

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1978 (Rabén & Sjögren)

Recensioner. Aftonbladet 18.2 1979 – Arbetarbladet 21.9 1978 – Arbetet 23.9 1978 – Dagens Nyheter 25.10 1978 – Gefle Dagblad 27.11 1978 – Göteborgs-Posten 22.9 1978 – Göteborgs-Tidningen 9.1 1979 – Nerikes Allehanda 21.9 1978 – Skånska Dagbladet 17.11 1978 – Svenska Dagbladet 21.9 1978 – Sydsvenska Dagbladet 20.11 1978 – Upsala Nya Tidning 20.11 1978 – Vasabladet 10.10 1978

Litteratur. Maria Kroon-Andersson 2003, "Barbro Gummerus: en författare som berör." (B-uppsats, Högskolan Dalarna): 4–5

 

utskrift