SÅSOM EN SIGNETRING

Roman av Barbro Gummerus från 1997.

Precis som undertiteln antyder är Såsom en signetring verkligen "en roman om kärlek", och precis som dess motton antyder är det fråga om en kärlek som inte känner döden eller den fysiska frånvaron som gräns. "Sann kärlek liknar cirkeln och cirkeln har inget slut" säger det ryska ordspråket, och "Bortom graven livet" inskriptionen på den gotländska kyrkogården.

Martin Bender, den berömde konstnären, har omkommit vid en bilolycka, och bilens förare, Elisabeth Rönn, ligger i respirator. När hon vaknat upp och fått klart för sig att Martin är död ber hon om skrivmaterial, och de nio "block" som hon tecknar ner under de få veckorna på sjukhuset utgör större delen av romanen. När hon sedan reser hem glömmer hon kvar anteckningarna, och vill heller inte veta av dem vidare. Hennes sjuksyster Kristina läser och blir djupt gripen, varför hon sänder blocken till kusinen och författarinnan Barbro, som även hon ser ett stort värde i Elisabeths ord. Hon tar kontakt och får till slut tillåtelse att publicera, och det enda ingrepp hon gör i texten är att ändra namnen.

I de nio blocken får vi följa dels Elisabeths väg tillbaka, dels hennes minnen av olyckan och dels hennes minnen av kärlekshistorien med Martin. Elisabeth har växt upp med konsten som en räddning undan en problematisk verklighet, och hon hade också en avbruten konstnärlig verksamhet bakom sig innan hon mötte Martin. Men så träffade hon Daniel – Daniel med det större självförtroendet och med den konstnärliga bakgrunden. Hon blev med barn, och hon övertalades om att det räcker med en konstnär i familjen. Kompensationen fick bli en akademisk karriär i konstvetenskap. Men när Martin kommer in i hennes liv får hon klart för sig det betänkliga i att på ett sådant sätt offra det konstnärliga kallet och gåvan. Samtidigt är det verkligen ett par syskonsjälar som till slut hat mötts, de kände igen varandra, de hade "träffats förr" – i Andromeda. Men naturligtvis är det ingen problemfri kärlek som nu tar sin början, för båda är gifta och har två barn. Martins hustru är dessutom psykiskt labil och mycket benägen för svartsjuka. Flera år går, med bar få möten, innan det hela ställs på sin spets i samband med Elisabeths första egna vernissage efter studietiden – Martin har nämligen i alla fall inspirerat henne till att villkorslöst ta upp målandet igen. En tid följer med möten i lönndom på Martins ateljé, men när Martin inte visar sig ha kraft att bryta med hustrun går Elisabeth sin väg. Många månader senare ringer Martin och berättar att han ansökt om skilsmässa och frågar om Elisabeth vill följa på en resa till hans hemstad. Elisabeth tvekar inte en sekund, hon skriver ett brev, som förklarar allt, till Daniel och ger sig av.

Det är snö i luften när Elisabeth och Martin åker iväg i den hyrda bilen, och efter att man tankat tar Elisabeth över som chaufför. När Martin säger att i natt ska jag göra dig med barn vänder hon på huvudet och ser på honom. Hon märker inte svallisen, och däcken släpper greppet.

Romanen handlar främst om den förutbestämda kärlekens kraft, den man inte kan komma undan även om man försöker, och som dessutom inte stängs av världsliga begränsningar. Redan i Elisabeths barndom har Martin andats genom tapeten att de kommer att känna igen varandra när de träffas, komna som de är från Andromeda och de violetta bergen. Och de kommer att träffas igen, Martin har bara gett sig av lite grand i förväg. Men det handlar också om konsten och skyldigheten att svara när konsten kallar. Erkännandet betyder ingenting, Daniel är anpasslingen och den på så sätt framgångsrike, Martin lyckas utan att anpassa sig, och för Elisabeth kommer konsten – och barnen – att bli ett sätt och ett skäl att överleva under tiden av väntan.

Det finns självbiografiska drag i romanen, och då inte bara det faktum att Barbro Gummerus vaknat upp i respirator, precis som Elisabeth Rönn, och precis som hon genast bett om block och penna.

Tommy Danielsson

Foto, Reidar Falk

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1997 (Verbum)

Recensioner. Falu-Kuriren 15.10 1997 – Sundsvalls Tidning 28.10 1997 – Svenska Dagbladet 10 11 1997 – Svenska kyrkans tidning 1997, 26: 20

Litteratur. Helen Åberg 2004, "Konsten att berätta: en studie av berättartekniken I Barbro Gummerus roman Såsom en signetring." (B-uppsats, Högskolan Dalarna) – Maria Kroon-Andersson 2003, "Barbro Gummerus: en författare som berör." (B-uppsats, Högskolan Dalarna): 7– 8

utskrift