FÄLLAN
 
Roman av Nils Parling från 1973.

Även om persongalleriet – liksom skådeplatsen – är ett annat än i Motorsågen, bör man nog betrakta Fällan som en replik dryga tjugo år senare. Där Motorsågen uttryckte ett visst framtidshopp – om än med många reservationer – inför den teknologiska utvecklingen i skogen, dominerar pessimismen och mörksynen fullständigt i Fällan. Skogsbolagen tänker bara på den snöda ekonomiska vinningen och kan gå över vilka lik som helst för att nå sina syften. Det är närmast med sadistisk njutning som man tar försörjning och levnadsglädje från trälarna och raserar deras hela tillvaro. Processorn, "Trämumsen", ödelägger mångas liv i skogsbygden, och flyggödsling och hormoslyr förgiftar naturen. Och jägmästare och skogvaktare intar rollen som kapitalismens fascistiska lakejer.

Skeendet utspelas i och nära Sjöbäcksbyn vid sjön Kroklången. Man avverkar på Rackasberget, anlägger väg på Råberget, bygger flygplats på Hattkullberget och planterar vid Ytterbo. Nere intill sjöstranden finns stockholmarens sommarstuga, närmaste by är Nybyn och närmaste samhälle Långfors med massafabrik och gästgiveri. Söderut ligger Norrås herrgård, Malsjö bruk och regionssjukhuset, och österut platser som vi känner igen från många andra Parlingböcker: Malmberga, Grummelsjö, Rinkarfors.

I centrum för skeendet står den äldre skogsarbetaren Algot Kvarnström med hustru och två utflugna barn, och i hans huggarlag ingår grannpojkarna Mats och Martin Gran, grannen Olle Berg, Anders Karlsson från Nybyn, norrlänningen Sven Israelsson och som förare av skogstraktorn, Ernfrid Olsson. Fler och fler blir ställda på sidan om på grund av Trämumsen, effektiviseringarna och rationaliseringarna. Och man får själva vara med och bygga sig ut ur systemet. Algot är den förste att friställas och tas ifrån först korna och till slut själva torpet. Det är bara när allhelgonastormen vindfällt stora områden som skogsarbetarna har ett värde, annars tycks de mest ses av bolaget som en belastning. Att insatserna vid arbetet kan vara stora framgår av två svåra olyckor, och för Algot utmynnar livsinsatsen i hjärtproblem, sjukpension och tvångsflytt med hustrun till en lägenhet i Långfors.

Men även privatlivet får en plats i romanen. Algot själv trivs sämst med sig själv när han låtit sig lockas med på storhelgernas fyllekalas av män som framför allt Olle Berg. Sonen Sigfrid har lite svårt med sina kvinnor, och dottern Lisbet går och trånar efter fel man, tills hon kommer i lag med Mats Gran. Bröderna Grans far Per-Erik är sedan länge kammarbunden efter en olycka, och går en ny vår till mötes med hjälp av en trehjuling. Sven Israelsson tröttnar på förtrycket och drar till Kanada. Men den stora tragedin drabbar Martin Gran. Mot alla odds förälskar han sig ömsesidigt i Christine, en av döttrarna i familjen i sommarstugan nere vid sjön. Även om det finns motstånd till mesalliansen ordnar och ställer den driftiga Christine så att det ska finnas en framtid för dem. Men en trafikolycka slår sönder allt – Christine och systern och fadern omkommer, och den tillintetgjorde Martin försöker med all kraft supa bort från verkligheten.

Tommy Danielsson

Foto Reidar Falk

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Göteborg 1973 (Författarförlaget)

Recensioner. Aftonbladet 27.12 1973 – Arbetarbladet 24.4 1974 – Arbetaren 1974, 1 – Arbetet 29.11 1973 – Bokrevy 1974: 30 – Bonniers Litterära Magasin 1973: 126–127 – Dagens Nyhter 14.1 1974 – Göteborgs-Posten 19.12 1973 – Göteborgs-Tidningen 29.11 1973 – Hufvudsstadsbladet 10.7 1974 – Kommunalarbetaren 1974, 3 – Metallarbetaren 1974, 4 Skogsindustriarbetaren 1974, 3 – Svenska Dagbladet 21.12 1973 – Sydsvenska Dagbladet 19.12 1973 – Upsala Nya Tidning 17.8 1974

utskrift