MOTORSÅGEN
 
Roman av Nils Parling från 1950.

Denna Parlings debutroman handlar om hur ett nytt redskap påverkar arbetslivet i skogsbygden, och om hur skogsarbetarna själva ställer sig ambivalenta till utvecklingen. Motorsågen innebär en lättnad å ena sidan, för det är tungt att såga med timmersvans eller stocksåg, men å den andra kan man misstänka att det till slut är överheten som tar hem vinsterna, och möjligheten finns att friheten i arbetet – den visserligen relativa – kommer att naggas i kanten med arbetslag och fasta arbetstider. Men det är till slut en optimistiskt grundton som uttrycks i romanen, helt annorlunda än i Fällan ett par decennier senare, när mekaniseringen i skogsbruket är på väg att ta ytterligare ett steg framåt.

Ungkarlen Gabriel Arvidsson bor på "Ararat" ovanför Vassjön och gruvsamhället Vassjöberg och har som närmaste granne köraren Hedlund med familj – hustru, två pojkar och dottern Anna. På gården Råa västerut håller Leonards-Alfred till med hustrun Elsa och fem ganska små barn, och ett stycke därifrån vid Stormossåsen Evert och Hilma med den sjuttonåriga dottern Maj-Britt. I norr på Finnhult bor Manne Larsson med Agnes och sonen Elov. När romanen börjar hugger Gabriel, Evert, Alfred, Manne och Elov på ett skifte invid Gorrmossen österut. Apterare är Ragnar Elvén, kallad Muskeltupp, nerifrån samhället. Skogvaktare Öman är förstående och gör sitt bästa för att huggarna ska ha det så drägligt som möjligt, men förvaltare Bergfors är ett plågoris. Och det är Bergfors som en dag meddelar nyheten att man snart ska prova den nya uppfinningen, motorsågen. Den hetlevrade Manne, svår för övrigt mot både hustru och son, håller direkt vad om att han och Elov ska kunna såga i kapp med den, och dag bestäms omgående för en kraftmätning – med löningen som insats.

När tävlingen börjar finns inte Alfred på plats, eftersom han av olyckliga omständigheter, och de andra ovetande, har gått genom isen och drunknat på väg till Gorrmossen. Manne och Elov går segrande ur striden sedan den utmattade sågaren Engström fällt ett träd fel och demolerat sågen. Även för Manne och Elov går sågen sönder en stund senare, och när Manne skyller allt på sonen gör denne för första gången i sitt liv myteri. När romanen slutar har ändå Manne köpt en motorsåg och bildat ett arbetslag med kamraterna, och det hela fungerar rätt väl.

Men romanen innehåller också annat. Gabriel är ensam och längtar efter en kvinna, och kanske ska han till slut nå kontakt med Storbäckens Hilde, ungdomsflamman som blev traktens "hora", och som bor med fadern ett stycke bort. Elsa har svårt på Råa efter Alfreds död men får hjälp av Elov, som har det så annorlunda där än hos Manne att han snart flyttar dit. Och Muskeltupp uppvaktar Maj-Britt till Everts stora vrede, men när han, degraderad till huggare, visat sin kompetens, bland annat med arbetslagets motorsåg, ändrar Evert åsikt, och vi får förmoda att Muskeltupp snart är svärson i familjen.

Motorsågen, som Parling skrev under konvalescensen efter ett olycksfall i skogen, väckte omedelbart stor uppmärksamhet och möjliggjorde den följande författarkarriären. Den är också en mycket framstående bok och en trovärdig arbetsskildring, det första av en serie tidsdokument av Parlings hand. Även berättartekniskt har den intressanta partier, inte minst i skildringen av den händelsedigra fredagen då Alfred förolyckades, och motorsågen blev till metallbråte, "fastklämt mot marken, tillplattat och oigenkännligt".

Tommy Danielsson

Foto Reidar Falk

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1950 (Tiden)

Recensioner. Dagens Nyheter 31.10 1950 – Finsk Tidskrift 1951: 69 – Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 15.11 1950 – Morgon-Tidningen 1.11 1950 – Stockholms-Tidningen 3.12 1950 – Studiekamraten 1951: 67–68

utskrift