OÄNDLIGT ÄR VÅRT ÄVENTYR

Noveller och sagor av Werner Aspenström från 1945.

Titeln på denna novellsamling anspelar på Karin Boyes trosvissa dikt "I rörelse" med de kända slutorden "Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr./ Oändligt är vårt stora äventyr." Hos Aspenström är titeln bittert ironisk – i titelnovellen tillfogas en underrubrik inom parentes: "(Oändlig är vår skam)". Idealismen i debutboken är ersatt av det ångestfyllda världsmedvetande och vanmaktskänsla som präglar det som kallas 40-talismen. Nina Burton skriver i sin avhandling Mellan eld och skugga att "den ´existentialistiska´ föreningen av ångest och skuld uttrycks i novellsamlingen" och hon påpekar att det finns klara berörings- punkter med den diktsamling som skulle följa 1946. Många av novellerna utspelar sig i en yttre miljö som kan identifieras med Bergslagen och hembyn Torrbo.

Boken är indelad i fyra avdelningar. Den första, "Före syndafallet", inleds med berättelsen "Vykort till Japan" med interiörer från esperantokurs och amatörteater – älskarrollen leder till kärleksbesvikelse och vykortet på esperanto till Japan kommer i retur. I "Turkarna går uppför berget" skildras en pojkes skräck för kriget och för att en försäkring som mormodern tagit åt honom skall betyda att hon sålt honom till agenten. "Paradiset" har en bakgrund i 1930-talets AK-arbete (företrädesvis vägbyggen) med kommunistiska agitatorer som lovprisar det sovjetiska paradiset. Samtidigt pågår en religiös väckelse i byn, där det himmelska paradiset utmålas."Landet där allting är gredelint" visar fram ett par flickor som leker fantasilekar för att undfly den fattiga vardagstristessen.

Avdelning 2, "Bortvända ansikten", kretsar kring kärlek och otrohet, om kontaktlöshet, men också om en längtan att "växa till renhet, det svåraste och största". Den avslutande novellen "Sköna morgonstund" innehåller en passage där den kvinnliga huvudpersonen vaknar och tycker sig höra ett hjärtskärande skrik och utan framgång försöker få älskaren att lyssna. Skriket kommer att bli en central symbol i den följande diktsamlingen.

Avdelning 3, "Bergslag", inleds med "Nattskift" där man kan spåra intryck från författarens tid som lastkarl. Här handlar det också om skuld: novellens jag förorsakar lastbilsförarens död genom att välta timmerlasset över honom. "Sjunkna pråmar" erinrar om de lustturer som företogs med lövad pråm – ett oförglömligt stycke om en sådan skulle sedermera ingå i Bäcken. Här handlar det däremot om hur pråmskepparparet Lagers verksamhet blir omodern och hur slutligen fru Lager i förtvivlan sänker pråmarna och låter sig själv och maken följa med i djupet. Också novellen "Stilla eftermiddag" handlar om ett förolyckande i arbete, här skildrat ur ett barns synvinkel.

Avdelning 4 har den betecknande samlingsrubriken "Vanmakt". Här ingår titelnovellen som utspelar sig på ett ålderdomshem där två olycksbröder har att växelvis utnyttja hemmets enda rullstol och hur de fantiserar om resor vida omkring i världen och besvärjer sitt armod och sin tristess med ord som "Vi långsamt! När det spränger i bröstet av alla äventyr". I "Episod på en kyrkogård" utnyttjar troligen författaren egna minnen av en kort tids arbete som dödgrävare. Här möter dödgrävaren en egendomlig främling som vill ha hjälp med att gräva upp de döda för att han skall kunna ge dem nytt liv. "Någon i sin närhet" utspelas i sjukhusinteriör och kretsar kring en vanskapt olycklig patient som fantiserar om och skryter med sin underbart vackra hustru. I "Vanmakt" skildras ännu en gång ålderdomshemmets armod med drömmar, fantasier och vittrande medvetanden. "Förnedring", slutligen, har som huvudperson en cirkusdvärg som älskar trapetskonstnärinnan . Denna gifter sig förstås med steppdansören, men blir samtidigt i dvärgens fantasi en skyltdocka som han stjäl och drar omkring med i en leksaksskrinda.

Bengt Emil Johnson

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1945

Recensioner. Aftontidningen 5.11 1945 – Bonniers Litterära Magasin 1945: 887–888 – Dagens Nyheter 5.11 1945 – Expressen 6.12 1945 – Folklig kultur 1946, 2 – Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 13.12 1945 – Morgon-Tidningen 19.11 1945 – Ny Tid 14.11 1945 – Stockholms-Tidningen 10.11 1945 – Svenska Dagbladet 15.11 1945 – Upsala Nya Tidning 10.11 1945

utskrift