SKRIKET OCH TYSTNADEN

Diktsamling av Werner Aspenström från 1946.

När Aspenström gav ut sin andra diktsamling hade mycket hunnit hända. Han hade gjort bekantskap med många av de unga författare som skulle komma att kallas 40-talisterna, bland annat en tid kamperat ihop med Lars Ahlin, och han hade blivit medlem i redaktionen av generationens språkrör, tidskriften 40-tal där bland andra Stig Dagerman ingick. Om det litterära fyrtiotalet brukar sägas att det präglades av krigsårens insikt om värdenas upplösning och av ångest inför den fortsatta utvecklingen. Den livskänsla som här är aktuell uttrycks starkt i slutraderna i den dikt som gett samlingen dess titel – en dikt som skildrar hur världen utsatts för väldiga omvälvningar men där de små och fattiga drabbats mer än de rika och mäktiga, där "Mäklarens guldstaplar förskjuts utan att falla./ Ölkörarens kopparstaplar förskjuts och faller."

OERHÖRD ÄR VÄRLDENS BALANS FÖR DE VACKLANDE

OERHÖRD ÄR DE GAMLA KOLONNERNAS TRYGGHET

 

Skrik människa din ångest ut i natten.

Skrik varg som jagar över snöfälten.

Skrik råtta i ditt bo i gräset.

Men här finns också en vision av den sjunkna ön Atlantis – den framträder som ett socialistiskt färgat hopp om en ny värld, framtvingat av de insikter kriget och värdeförskjutningarna gett. Ett hopp om att kunna nå fram

Till en ny gemenskap

till en ny fördelning

till en ny kärlek

till den renaste illusionen

 

till Atlantis.

I denna bok finns också dikter som pekar framåt mot den sakliga naturlyrik och vardagsiakttagelse som senare skall prägla Aspenströms lyrik. I en dikt som torde kunna lokaliseras till Kymmendö skildras en soltöcknig dag där allt vilar, inte minst tjurkalven som "ligger och bälgar i värmen/ lat men drömmande om solen/ som han skall spetsa på sina horn/ - knubbiga som små lökar". Mot denna dikt står i stark kontrast en annan, som skildrar en slakt där tjurens inälvor pöser i en hög och det avhuggna huvudet stirrar med uppspärrade ögon. Bredvid "ligger tjurkalven/ och slöar i solen/ med livsdyrkarens enda bekymmer:/ att schasa bort flugorna".

I Skriket och tystnaden framträder Aspenström både som typisk 40-talist och som avvikare från det tidstypiska. Att det finns något av "motsägelse" i författarens framtoning är inte förvånansvärt – att söka den dubbla sanningen, det omvända synsättet – det skulle ju komma att bli ett signum för hela författarskapet. Man påminns också om att denna diktsamling kom till vid den tid då den politiska hållning som kallats "den tredje ståndpunkten" började växa fram, alltså oviljan att ta ställning för det ena eller andra stormaktsblocket.

utskrift

Bengt Emil Johnson

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1946

Recensioner. Aftonbladet 24.5 1946 – Aftontidningen 17.5 1946 – Bonniers Litterära Magasin 1946: 415–416 – Expressen 28.5 1946 –Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 3.8 1946 – Lundagård 1946: 215–216 – Morgon-Tidningen 21.8 1946 – Ny Tid 27.5 1946 – Stockholms-Tidningen 6.5 1946 – Studiekamraten 1946: 262 – Svenska Dagbladet 22.5 1946

Litteratur. Hans Isaksson, Werner Aspenström, 2003: 42–50 – Nina Burton, Mellan eld och skugga: studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström 1984: 28f, 30, 32f, 36ff, 40, 48–55, 93f, 146–150 – Håkan Attius Estetik och moral: en studie i den unge Werner Aspenströms författarskap 1982: 62–95