FÖRBEREDELSE

1943 debuterar Werner Aspenström med en diktsamling. Han kallar den Förberedelse vilket är profetiskt: snart skulle han komma att betrakta den som "efterklangs efterklang" och stryka den i kommande verkförteckningar.

Men samlingen har ett stort intresse för den som vill följa författaren på väg. Den är präglad av intrycken från studierna vid Sigtuna folkhögskola där han bland annat mötte Manfred Björkquist och dennes kristna förkunnelse. Här finns också dikter som onekligen är efterklang av idealistiska poeter som Esaias Tegnér och Viktor Rydberg, till exempel dikten "Till en ungdom" med strofer som

Din värld är din och du kan forma henne.

Om tröstlösheten griper dig, så vet:

din unga vilja är ett gyllne spänne

emellan dröm och verklighet.

Ja, alla dessa ting du skall förvalta

och dessa hundra riken som finns till

kan du förändra och gestalta

som du vill.

Detta idealistiska tonfall – säkert inspirerat av beredskapstidens anda - placeras också som motto för hela samlingen. Men samlingens titel är medvetet vald – redan vid debuten vet den unge författaren att andra krav inom kort kommer att ställas på lyriken. I en ironisk prosadikt, kallad "Platssökande" heter det:

Ungdomligt patos av den gamla troskyldiga sorten, hemmahörande i det utanför stående konungariket Sverige, önskar anställning. Kortvarig men intensiv praktik i all möjlig idealism och kulturtro, med smärre utflykter i misstro. Betyg i taggtrådsspel och modern, saklig fosterländskhet. Till följd av inre osäkerhet en viss benägenhet för sarkasm och självironi. Någon vana vid litterär hantering. Romantiska meriter, men förberedd på den brutala, kallt förnuftsmässiga realism, som snart måste komma.

I debutsamlingen finns flera dikter som påminner om att Aspenström vid denna tid hade tankar på att framträda som vissångare. Det gick så långt att han gjorde en sorts provinspelning, men studioinnehavaren avböjde utgivningen och framhöll att man tänkte satsa på en annan ung vissångare vid namn Olrog… I Förberedelse finns många sångbara kärleksdikter och även den första dikten där moderns bild framrtäder. I dikten "Denna liljevita afton" berättas om hur poetjaget som barn följer modern för att hämta korna, och hur hon på hemvägen plötsligt stannar och vänder blicken uppåt.

Vad som hände kan jag icke fatta,

men jag såg ditt anlet stråla

av ett ljus som var likt solens

och likväl kom inifrån.

 

utskrift

Bengt Emil Johnson 

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1943

Recensioner. Aftontidningen 21.10 1943 – Bonniers Litterära Magasin 1943: 662 – Dagens Nyheter 27.9 1943 – Folklig kultur 1944, 2 – Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 30.9 1943 – Ny Tid 9.10 1943 – Social-Demokraten 16.12 1943 – Stockholms-Tidningen 26.9 1943 – Studiekamraten 1944: 187–188 – Svenska Dagbladet 17.11 1943 – Svenska Morgonbladet 13.11 1943 – Sydsvenska Dagbladet 23.10 1943 – Upsala Nya Tidning 13.10 1943

Litteratur. Hans Isaksson, Werner Aspenström, 2003: 41–42 – Nina Burton, Mellan eld och skugga: studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström 1984: 13–35, 145f – Håkan Attius Estetik och moral: en studie i den unge Werner Aspenströms författarskap 1982: 33–43