GUBBAR JAG MÖTT

Porträttsamling av Ivan Oljelund från 1934. Ny utökad upplaga 1950. Beskrivningen här baseras på den längre versionen.

Som titeln anger är det här fråga om porträtt av äldre män, och i den andra upplagan tillkom "Bodars Lars Larsson", "Finnbo-Kalle" och "Ufbergs Lars Erik". Från tiden som utackorderad i den småländska skärgården påminner sig Oljelund husmoderns lame far uppe på kammaren, husfars betydligt piggare far som dottern tar om och Per Jonsa ute på Grindö, där Oljelunds bror håller till. Många andra porträtt är tecknade efter gestalter som han stött på i samband med de många somrarna i fäbodstugan på Gasenberget, norr om Nyhammar. Där är "bergslagsbonden" Per Olof som varje år kör honom upp på berget, fiskekamraten Skommar-Vilhelm, den "riktige" dalkarlen Lars Larsson, den tystlåtne Finnbo-Kalle, antiksamlaren Ufbergs Lars Erik, Nyström som bara har en sträng på sin lyra, Amerikaresan och kantorn som ser ut precis som diktaren Emerson. Men också några andra gubbar dyker upp. Kraftkarlen och turbinbyggaren Bergström, den ständigt ironiske banmästaren och postföreståndaren Hammargren och Kristoffersson, vars hela liv domineras av hans bondedröm, viljan att bryta ny jord.

Det är ofta dråpliga episoder som berättas, men ett genomgående tema är också tidens obevekliga gång, som när Oljelund tjugo år senare återser det småländska landskapet och besöker Per Jonsa på fattigstugan, dit han en gång tvångsförpassades från frihetens Grindö. Men också gubbarnas förmåga att acceptera åldrandet och i de flesta fall utan möda glida över till den andra sidan.

utskrift

Tommy Danielsson

Foto, Hans Erixon

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1934, 1950 (LTs förlag)

Recensioner. Stockholms-Tidningen 9.11 1950