OUTGIVET
 
Tanken här är att man fortlöpande ska kunna publicera intressanta outgivna texter från och om Västerbergslagen, gamla lika väl som nyskrivna. Förslag kan lämnas till Tommy Danielsson på adressen tdi@du.se.
 
För närvarande finns:
 
En diktsamling av Katarina Junegård med dikter från en lång skrivarverksamhet.
 
Två diktsamlingar av Björn Svensson, en mer tradionell och en nykonkretistiskt experimenterande.
 
 

 

 

 
Manne Larsson, Predikstolen