FÄRJLÄGE     utskrift

Roman av Olle Svensson från 1951

En tidig höstmorgon anländer Clement Jansson till pensionat Björkhammar, som är beläget i en norrländsk fjälldal, och där han hyrt rum för några månader. Clement är konstnär – tavelmålare – och har just haft sin första utställning i Bonäshamn. Han är tjugoåtta år gammal. För att komma till pensionatet måste man färjas över en älv, och av färjkarlen får Clement berättat för sig en del om värdshusägarna Petrus och Betty Björkhammar. Väl framme anvisas Clement en flygelstuga med utsikt mot väster, och värden påpekar att han mycket månar om konstnärens inspiration.

Efter endast några dagar söker Betty upp Clement i hans stuga, och de ger sig åt varandra. När så Petrus måste åka söderöver under några veckor, inleder de ett intensivt men smärtsamt kärleksförhållande, som fortsätter även sedan Petrus återvänt. Clement stannar över vintern, men efter påskhelgen lämnar Betty hastigt fjällen, enligt Petrus för Paris och en filmbolagsdirektör.

Clement är tillintetgjord av vanmakt och sorg och bestämmer sig för att ge sig av. Nere vid älven måste han ta sig över i en läckande snipa, för färjkarlen ligger döende i sin stuga. Clement övertar därför färjearbetet, inte minst för den händelse att Betty skulle återvända. Sommaren går, och en dag står mycket riktigt Betty där vid älvkanten. Hon hade rest till Paris med sin morbror, eftersom hon behövde få vila från alla starka känslor och krav., och Petrus hade följaktligen farit med osanning. Betty älskar fortfarande Clement, och när han säger sig ha för avsikt att resa söderut, lovar hon att en dag komma till honom, var han än befinner sig.

Tonen går i moll i romanen, även om det alldeles mot slutet finns en anstrykning av durackord, av en strimma ljus i mörkret. Den geografiska plats som berättelsen utspelar sig på beskrivs också med dystra penseldrag, trots att kronologin omspänner ett år, och årstidernas växling skulle kunna ge variation. Istället är det grått och regnigt, vinter som sommar, men det hela fungerar väl ihop med den unge målarens sinnelag, hans hårda och bittra kamp med livet, och hans evighetslånga sökande efter kärlek och lycka.

Lena Julin

Foto, Hans Erixon

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1951 (LT)

Recensioner. Aftonbladet 20.12 1951 – Dagens Nyheter 30.12 1951 – Expressen 21.12 1951 – Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 27.12 1951 – Morgon-Tidningen 17.12 1951 – SLU-bladet 1952, 1–2 – Svenska Dagbladet 27.12 1951 – Sydsvenska Dagbladet 7.2 1952