DE BLINDAS FLYKT   utskrift

Roman av Olle Svensson från 1955

Erik Borg, ende sonen till stenhuggaren Jakob Borg och dennes hustru Ottilia, lämnar utan förvarning eller förklaring sina föräldrar och reser till Amerika. Före avresan besöker han i alla fall flickvännen Inga Fagerberg, och de båda lovar varandra trohet i väntan på hans återkomst.

Eriks uppväxt har varit allt annat än glad och lycklig. Bakom ett högt plank som omgärdar stenhuggeriet och tillhörande bostad har han ensam tillbringat sin barndom, lekande med stenskärvor som blev över från faderns arbete. Och modern har varit apatisk och innesluten i sig själv, så länge Erik kan minnas. Allt hushållsarbete och all personlig skötsel måste far och son hjälpas åt med, och det enda Ottilia Borg orkar företa sig är, och har alltid varit, att fly in i litteraturen värld. Dagarna i ända sitter hon vid köksbordet, uppslukad av alla skrivna ord framför sig, onåbar. Fadern har alltid arbetat hårt, dels för att han anser att det är rätt och riktigt, men kanske också för att det varit ett sätt för honom att fly från ett fullständigt dött äktenskap.

Under den tid Erik tillbringar i Amerika dör modern – det har Inga berättat i brev – men strax före hemkomsten avlider även fadern. Grannfrun Agnes Karlsson, som blivit änka, är den som ger Erik dödsbeskedet, och det är i hennes varma famn han får tröst. Erik slits mellan trohetslöftet till Inga, och den åtrå han känner för Agnes. Han slipper dock undan det valet, eftersom Inga en kväll gör slut.

Erik känner sig instängd och river en dag ner det förhatliga planket runt stenhuggeriet. Fortfarande otillfredsställd låter han barndomshemmet gå på auktion, men inte ens nu känner han sig fri. En gammal vän, Aron, köper gården, för att den ska finnas kvar om Erik vill bo och leva där en dag. I romanens slutskede måste Erik göra sitt val och bestämma sitt öde. Fly eller stanna – resa bort eller bygga upp en tillvaro – kanske med Agnes.

Lena Julin

 

Foto Hans Erixon

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1955 (LT)

Recensioner. Dagstidningen Arbetaren 28.12 1955 – Expressen 23.12 1955 – Folklig kultur 1955: 284 – Göteborgs handels och sjöfartstidning 2.12 1955 – Perspektiv 1956: 135 – Svenska Dagbladet 3.1 1956 – Sydsvenska Dagbladet 8.12 1955