E. R. GUMMERUS           utskrift

Edvard Gummerus – som använde skrivsättet E. R. Gummerus under hela författarskapet – föddes i Helsingfors 1905. Fadern var historieprofessor och satt faktiskt under en tid internerad i St Petersburg som misstänkt för inblandning i mordet 1904 på generalguvernör Bobrikov. I stort sett hela uppväxten tillbringade Gummerus i Rom, eftersom fadern först reste dit på ett stipendium och senare utsågs till chargé d´affair. Han fick sin utbildning där, och – paradoxalt nog eftersom föräldrarnas inställning till Ryssland var minst sagt problematisk – där träffade han sin blivande hustru, exilryskan Vassilissa.

Gummerus var tillbaka i Finland 1929 och blev filosofie magister 1934. Redan vid den här tiden verkade han som översättare och skribent, och så småningom fick han tjänst i Sverige på Nya Dagligt Allehanda. Det var under en föreläsningsturné för Finlands sak som han kom till, och förälskade sig i, trakten omkring Björbo vid Västerdalälven. När sedan kriget bröt ut blev dels Edvard uppsagd från tidningen, dels kände Vassilissa stor oro inför att stanna kvar i Stockholm, detta på grund av den komplicerade politiska bakgrunden. Det var därför familjen nu hamnade i Björbo, länge under mycket primitiva omständigheter. En fäbod på Lövberget blev sommarvist från 1942 och allt framgent – alldeles oberoende av var man tillbringade vintrarna. Gummerus innehade tjänst som folkskolelärare i Lövsjön 1947–1949 varefter man, efter ingripande av en bekant, flyttade till Strängnäs, och en tid var han lärare vid Gripsholms folkhögskola.

Dock – under hela den här perioden skrev och publicerade Gummerus böcker, artiklar och översättningar. Hans första roman, Farväl Arkadien, kom 1938 och trilogin om den finska släkten Salander 1940–1943. Oniria är en framtidsskildring, Sägner i berget har motiv från Dalarna, och Livets bröd återger – i fiktionens form – ett parti av Dan Anderssons uppväxt. På fyrtiotalet gav han även ut essäsamlingar, och den första minnesboken, Natten är en näktergal, följer familjens öden fram till 1919.

1954 reste familjen Gummerus till Positano, eftersom morfadern hade avlidit och efterlämnat ett omfattande bibliotek som behövde sorteras och tas om hand. Den direkta följden blev att Gummerus stannade kvar i Italien ända fram till pensioneringen 1970 som lektor i nordiska språk vid universitetet i Neapel. Men som förut – somrarna tillbringade man i Sverige, på Lövberget.

Efter pensioneringen bosatte sig Edvard och Vassilissa mer stadigvarande i Sverige, även om många resor till Italien fortfarande återstod. Först nära Lövkullen i Grangärde finnmark dit sonen Teddy flyttat med hustrun Barbro 1965, och sedan i Klenshyttan. Även om produktionstakten gick ner något under de senare åren – mycket på grund av det annorlunda litterära klimatet mot slutet av sextiotalet – kom ytterligare en roman, Bråddjupet 1975, liksom aforismsamlingar, fler minnesböcker och fackböcker. Verk om Italien, om Det gamla Floda och om Dan Andersson.

Edvard Gummerus avled 1991.

Tommy Danielsson (efter samtal med Bibbi Rydberg)

 
BIBLIOGRAFISKT

Romaner. Farväl Arkadien 1938 – Fästningen 1940 – Arvet 1941 – Sönerna 1943 – Oniria 1951 – Livets bröd 1952 – Bråddjupet 1975

Noveller. Sägner i berget 1946 – Främmande berättelser 1972

Aforismer. Essäer. Dialog med någon (aforismer) 1944 – Rebeller: essayer i kulturkritik 1947 – Utdrag utan register (essäer) 1954 – Symbol och syntax: tänkespråk 1964

Minnesböcker. Natten är en näktergal: minnenPalatset med kolonnerna: romerska minnen 1974 – Trollkarlen vid Pajso: i Dan Anderssons värld 1980

Utgivare. Dan Andersson: valda brev 1905–1913 1972 – Dan Andersson: valda brev 1914–1920 1976

Övrigt. Finland: vad det är, och vad det kämpar för 1957 – Den Hemlöse: Dan Andersson-studier 1965 – Italienska vandringar: Capri, Santo Stefano, Vietri, Amalfi, Positano… 1966 – Det gamla Floda : folk, bygd och natur i en Västerdals-socken 1970 – En bilderbok om Dan Andersson 1975 – Vägar i södern: en landskapsrapsodi från det okända Italien 1976 – Svalorna i Rom: strövtåg i tiden 1981 – Roms ansikten: möten och minnen 1983

Litteratur. Helen Rydberg, Edvard Gummerus: porträtt av min far (Dalarnas författarförbund, Dala-författare 9) 1982