BIBBI RYDBERG                   utskrift

Helen (Bibbi) Rydberg föddes 1943 som dotter till Edvard och Vassilissa Gummerus. Familjen var då sedan något år tillbaka bosatt i Björbo efter sejourer i Italien, Finland och Stockholm. Bibbi var den tredje i en syskonskara om fyra, där det också fanns en annan blivande författare, Teddy Gummerus, född 1939. När det var dags för skolgång hade man flyttat till Strängnäs, men efter ett år på flickskolan där styrdes kosan till Italien och en, enligt Bibbi själv, ganska bekymmerslös tillvaro för henne och den yngre systern på de olika platser där Edvard och Vassilissa slog sig ner, och med modern som ansvarig för skolundervisningen. Särskilt minns hon året i ett gammalt patricierhus nära Neapel – för övrigt skådeplatsen för en av novellerna i Minns du Rönnsumaken.

Somrarna tillbringades på fäboden i Lövberget nära Björbo, men när Bibbi närmade sig artonårsåldern började verkligheten banka på dörren. Vinterkursen på Malungs folkhögskola resulterade inte i några slutbetyg, och inte heller nästföljande års studier på Biskops Arnö var helt igenom framgångsrika. Men läst hade Bibbi gjort hela ungdomen, inte minst alla de recensionsexemplar som hamnade hos fadern och inte minst arbetarförfattarna, och både Gunnar Furuland i Malung och Åke Leander på Biskops Arnö uppmuntrade henne till eget skrivande. Debuterat som "författare" hade hon gjort redan 1958 när hon, efter en vistelse på ön, skrev novellen "Karneval på Capri" och fick den publicerad i Fickjournalen. Arvodets femtio kronor omvandlades snabbt i lire. Under Biskops Arnö-tiden började hennes mer seriösa novellskrivande för fackpressen. Den första berättelsen, "Kalla mig Simon", publicerades i Lantarbetaren och följdes av många ytterligare under årens lopp.

Ett antal oroliga år tog vid – i Göteborg hos svägerskan Barbro och hos en bekant i skärgården; som städerska, som sjukhusbiträde. Och förstås i Italien. Men under en vistelse 1965 hos Teddy och Barbro på Lövkullen sammanträffade Bibbi med Svante Rydberg, konstnären i vardande, och flyttade snart ihop med honom i Skattlösberg. Efter tillfälliga boplatser i Abborrbergs skola, Malingsbo och Snöån hamnade Svante och Bibbi i en mer stabil tillvaro i Klenshyttan, och barnaskaran växte.

Hela tiden skrev Bibbi noveller, mer seriösa i fackpressen och mer populära, för brödfödan, i veckotidningar. 1986 vann hon Riksradions första pris för novellen "Minns du Rönnsumaken". 2001 kom kortromanen Vägskäl med motiv från finnmarkens glesbygd, och 2003 samlade hon ett antal av sina många noveller – även nyskrivna – i Minns du Rönnsumaken.

Tommy Danielsson (efter samtal med Bibbi Rydberg)

Foto Reidar Falk
BIBLIOGRAFISKT

Roman. Vägskäl 2001

Novellsamling. Minns du Rönnsumaken 2003

Enskilda noveller. "En dröm om frihet", Läsbiten 1975, 2/3: 39–45 – "Köpekontraktet", Skogsindustri-arbetaren 1980, 21: 24–25, 29 – "Du plogar väl som vanligt…", Byggnadsarbetaren 1982, 32: 24–25 – "Vinsten", Skogsindustriarbetaren 1985, 23: 30–31, 35 – "Lantbrevbäraren", Skogsindustriarbetaren 1986, 7: 30–31, 38 – "En av den gamla stammen", Skogs-industriarbetaren 1987, 13: 30–31, 35 – "Sent omsider", Lantarbetaren 1992, 8: 18–20