I NÖD OCH LUSTA     utskrift
 
Roman av Nils Parling från 1953.

Liens by är vackert belägen på en bred ås mellan Liesjön och Ormsjön, under det på toppen urbergskala Bullerberget. Här ligger fem torptäkter med gråa, gamla hus. På en gård bor Efraim, stortorparn, med sin Teresia och sonen Janne; i en annan Karlsson, skogvaktarfisen. Tegtorpet står obebott när romanen börjar, och närmaste grannar är Tildas pojkar. I lillstugan nere vid noret bor Fisk-Berit och i det femte torpet Hedman, kallad Stor-Lommen. Till Rinkarfors bruk, nio kilometer därifrån, går bara en gångstig, men när så är möjligt kan man ta den enklare vägen över Ormsjön. På andra sidan Ormsjön ligger Österby, och där kommer landsvägen snart att passera. Norr om Bullerberget, och dess utlöpare Snokberget och Svinryggen, breder vildmarken ut sig.

Till Liens by kommer, omkring 1930, de nygifta Kal-Evert och Astrid Billberg, och det är deras slit och knog (fram till slutet av fyrtiotalet) på det från början rätt förfallna Tegtorpet som skildras i romanen. Arbetet där, skogsarbetet – och arbetslösheten – barnet Ragnas födelse och uppväxt, konflikterna med bybor, lösdrivare och överordnade, och till slut konflikten med den egna dottern. Problemen med att få det hela att gå ihop, framför allt efter att Kal-Evert skadat sig allvarligt i skogen. Tjuvjakten, logdansen, frälsningsmötena. Och byskvallret, som till sist tar knäcken på Fisk-Berit. Just när allt ser ut att vända sig till det bättre – skogsledningen blir mer human, det bryts väg mellan Rinkarfors och Liens by, och man börjar rusta upp torpen – beslutar sig Kal-Evert för flytt till tätorten Malmberga och fabriksarbetet där. Astrid mår inte bra av att lämna torpet, men vid romanens slut ser det ut som om Kal-Evert ändå kommer att ändra sig och stanna.

Tommy Danielsson

 

                                                          Foto Reidar Falk

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1953 (Tidens förlag)

Recensioner. Arbetaren 1.10 1953 – Aftontidningen 28.9 1953 – Expressen 2.10 1953 – Folket i Bild 1953, 53 – Frihet 1953, 21 – Morgon-Tidningen 23.11 1953 – Skogsindustriarbetaren 1954, 6 – Stockholms-Tidningen 20.10 1953 – Sydsvenska Dagbladet 23.9 1953 – Tidningen Upsala 3.4 1954