SORGMANTELN        utskrift
 
Roman av Teddy Gummerus från 1989.

Teddy Gummerus hade redan skrivit fyra romaner när han till slut tog tag i det stoff som fanns tillgängligt på nära håll – i trakterna omkring Lövkullen i Grangärde finnmark, där han bott omkring tjugo år. Han utgick, vad gäller karaktärsteckningen från ett par bröder ur verkligheten, och samhället Fredriksberg, som intresserade honom mycket, ska ha haft stor betydelse för konceptionen.

Sorgmanteln utspelas i den mer eller mindre övergivna bergslagsbyn Varghyttan (märk att Gummerus använder Dan Anderssons fiktiva namn för verklighetens Björnhyttan). Allt är tyst nu och bara få bor kvar. På en gård finns Albert och sonen Anton, till Filadelfiahuset har Elin återvänt, och till den avlidna Lovisas stuga återvänder sonsonen Stig. Det är senhöst och vintern är på väg med snö och kyla. Omgivningarna framställs med stor tydlighet, och många autentiska namn från regionen används (Paljaka, Kaljoberg, Aspfallet) men utan verklighetens topografi. Staden långt borta dyker upp i prologen, gruvsamhället med stationen där tågen inte längre stannar skymtar förbi, lite längre bort ligger den lilla staden med kyrkogården där Lovisa ligger begravd, och även residensstaden med mentalsjukhuset besöks. Men centrum utgörs av tystnaden och övergivenheten i Varghyttan.

Hit kommer Stig efter avtjänat fängelsestraff – han har dödat den man som försåg sonen med de droger som tog dennes liv. Stig är allvarligt sjuk och ska snart dö, men han hjälper den grubblande och drabbade Elin till ett nytt liv, och han sluter sig till den av fadern terroriserade hemmasonen Anton. När så Antons bror Karl, lik en förlorad son, plötsligt återvänder, sprängfylld av idéer om modernisering och rovdrift, sker en urladdning som resulterar i Antons död. När romanen slutar är även Stig död, men en stor glädje har kommit in i Elins tillvaro.

Tommy Danielsson

 

                                                         Foto Hans Erixon

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1989 (LTs förlag)

Recensioner. Aftonbladet 2.9 1989 – Arbetet 30.8 1989 – Borås Tidning 16.11 1989 – Gefle Dagblad 18.9 1989 – Göteborgs-Posten 30.8 1989 – Hallandsposten 15.9 1989 – Helsingborgs Dagblad 30.8 1989 – Nerikes Allehanda 6.9 1989 – Skånska Dagbladet 29.9 1989 – Svenska Dagbladet 30.8 1989 – Sydsvenska Dagbladet 30.8 1989