ISRAPPORT          utskrift

Diktsamling av Werner Aspenström från 1997.

Dikterna i Israpport tillkom huvudsakligen under Aspenströms sista sjukdom, och ända fram till slutet arbetade han på "M/S Smärtan", "Huggkubbe" och "Kära ekorre". Han hann med allt utom den språkliga granskningen före sin död i januari 1997, och i början av maj kom diktsamlingen ut.

Israpport består av fem avdelningar, och den första innehåller enbart dikten "I sandlådan". Hågkomsten av en dröm bryter av vardagligheten i lekparken och knyter därmed an till den femte avdelningens "Den slutliga drömmen" som också domineras av en havsdröm. Men här har eldhavets öar av flådda djurkroppar bytts ut mot ett släp med vita glober vid den blanka spegelytans horisont.

De åtta dikterna i avdelning två spänner över ett brett register, och vardagligheten – både den närvarande och det förgångnas – bildar en fast utgångspunkt. Morgonkaffet, parkbänken vid Klara sjö där han sitter med hustrun, barndomens skolgång och svarta gris i gyttjan, hönan som nackas, minnet av då det främmande steg in – men varje gång vidgas horisonten. Till att det kanske var snön, som var jag, som hindrade det främmande, om det så var livgivande eller farligt. Till politisk samtidskommentar, till funderingar kring den egna livssynen och ordkonstens dilemmor, kring våldet som problemlösare, kring vanmakten inför evigheten. Och sällan är den avväpnande humorn långt borta. I ett "världsligt recept för svårbotade" passar det gott att blanda 1 kg någonting med 100 g suckar, och när Giacometti klagar sin vanmakt kräver han en försäkran om att aldrig lyckas.

Den tredje avdelningen börjar med titeldikten "Israpport" som utmynnar i den totala frånvaron av det mänskliga. När ingen längre pimplar ute på isen, när Ekelöf och Leonardo da Vinci, som redan var försvunna, inte finns "då skriver vinden därute sig själv". De resterande tre dikterna handlar om just försvinnandet, och scenen är sjukhusets, men också här tränger annat in i vardagligheten. Om natten lyfts taket bort, och på kosmiska isvidder närmar sig hustrun med ett varmt bröd i handen. Det gamla och det vackra möts onåbart, och den inre världen ger gåtfull mening åt tillvaron.

Avdelning fyra innehåller fem längre prosadikter. Två har en närmast mytisk övergripande karaktär och handlar om människan som motvilligt kastas in i existensen. Hon går vägen, visserligen, men kommer hon ihåg smaken av de första bären, och skulle hon ha orkat spela med i den oskrivna pjäsen om hon vetat att när sinnena väcks då väcks också krigen – och draken går över gränsen till riket som inte finns? Om hur man fördröjer det oundvikliga handlar "Virvlar". I "Nu och för länge sedan" väcks ett ungdomsminne plötsligt till liv och följden blir att nu och då ömsesidigt ifrågasätter varandra. Och i "Hon som ringde i den lilla klockan" får åter åldrandet och sjukdomen en klangbotten i det kosmiska, och medkänslan utsträcks till och med till de livlösa tingen.

Precis som första avdelningen innehåller den femte bara en dikt, "Den slutliga drömmen", som därmed av många skäl får en central ställning, inte bara i diktsamlingen utan i hela författarskapet. Och den gör skäl för sig. Den dominerande drömsynen knyter en båge inte bara till inledningsdikten utan också långt bakåt i tiden, till den tidigare lyriken och till barndomsvärlden. Och kanske sammanfattar dikten verkligen Aspenströms tankevärld och ger ett bokslut. Dogmareligionen avvisas vänligt, och globerna bär bort det som saknade betydelse – bland annat det destruktiva och navelskådande i konsten och dess tendens att förstena. Tecknen kanske bara var meningslösa hieroglyfer, och det enda beständiga det milda, tomma och självlysande havet.

Tommy Danielsson

 
 
 
BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1997 (Bonniers)

Recensioner. Aftonbladet 5.5 1997 – Arbetaren 1997, 27 – Arbetet 2.5 1997 – Borås Tidning 2.5 1997 – Falu-Kuriren 3.5 1997 – Göteborgs-Posten 2.5 1997 – Helsingborgs Dagblad 2.5 1997 – Kvällsposten 2.5, 3.5 1997 – Nerikes Allehanda 2.5 1997 – Norrköpings Tidningar 2.5 1997 – Norrländska Socialdemokraten 2.5 1997 – Svenska Dagbladet 2.5 1997 – Sydsvenska Dagbladet 2.5 1997 – Upsala Nya Tidning 2.5 1997 – Sundsvalls tidning 2.5 1997 – Östgöta Correspondenten 2.5 1997

Litteratur. Hans Isaksson, Werner Aspenström, 2003