FEL DOTTER            utskrift
 
Roman av Barbro Gummerus från 1994.

"Boken om dig föds hos mig en majdag när jag besöker din grav på Södra kyrkogården i Sandviken." Med den raden kommenterar romanen sin egen tillblivelse, och att det är fråga om en självbiografisk berättelse markeras ytterligare av att jagberättaren får namnet Barbro. Mamman däremot är "du" och "mamma" ända fram till begravningen, då namnet, Maj Englund, lyser fram i maskinskrift på en vit lapp fäst på kistan. På många sätt utgör romanen ett meddelande till mamman att allt är bra nu, att alla trauman är bearbetade, och att hon, dottern, förstår att hon var älskad trots allt.

Texten är således i långa stycken skriven i du-form och riktad till den döda mamman. Ett preludium/postludium inramar med mammans död på sjukhemmet och begravningen. Däremellan står episoder ända från Barbros barndom och fram till mammans ålderdom och senildemens, och var och en har fått en musikalisk nyansbeteckning. Från sospirando, klagande, när det lilla barnet, lekande på golvet, får tidig vetskap om hur oönskat det är, till morendo, bortdöende, när mamman till slut måste lämna lägenheten och tas in på sjukhem.

Maj har, efter det att kriget satt stopp för hennes arbete på Englandsbåtarna, tagit tjänst som hushållerska hos en änkling med två barn i Hindås och oturligt nog själv blivit med barn. De båda gifter sig, men maken är otrogen, och äktenskapet blir så småningom upplöst. Barbro utsätts för mobbning när hon börjat skolan, och till sist ger sig mor och dotter av på en odyssé från plats till plats, innan de för en tid hamnar i Sandviken, där den älskade mormodern bor. Men Maj far vidare till Göteborg och lockar snart Barbro att följa efter. Irritationen inför dottern ger dock inte med sig, och till och med – som det visar sig i efterhand – har hon vid ett tillfälle förfört en av dennas pojkvänner. När Barbro flyttar och bildar familj i Dalarna upprätthåller man en ständig kontakt, men de direkta besöken är plågsamma. En slags försoning växer trots allt fram under Majs ålderdom, och Barbro får ta emot allt fler bevis på att hon kanske ändå inte var "fel dotter".

Tommy Danielsson

 

                                                                    Foto Reidar Falk

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1994 (Bokförlaget Trevi)

Recensioner. Arbetet 16.10 1994 – Hallandsposten 15.9 1994 Nerikes Allehanda 16.9 1994

Litteratur. Johan Hallberg 2003, "Litteraturundervisning i skolår 8 och 9: modernismen." (B-uppsats, Högskolan Dalarna) – Maria Kroon-Andersson 2003, "Barbro Gummerus: en författare som berör." (B-uppsats, Högskolan Dalarna): 6–7