FJÄRRAN SOMMAR       utskrift
 
Roman av Olle Svensson från 1953.

Fansbo är en märklig plats, belägen vid det höga, svarta berget Fansknopp och med Djävlaberget och Änglaberget nära intill. Bara två gårdar finns här, och myrlandet omger med fiskrika tjärnar och sjöar. Det tar timmar att på stigar ta sig till närmaste samhälle, Johannesfors, och ett stycke bort, i Lövberget, bor skogvaktaren. Här bevakar man hela nejden sommartid från ett högt brandtorn. Och det är långt till den stora staden Gefle. Fiska kan man göra och hugga kolved nu sedan bruket lagt ner, men även dessa är osäkra sysselsättningar, nu på 1920-talet.

Hit kommer en sommar den nittonårige Nils Vendel Våg, som ett steg på försörjningsvägen för den föräldralöse. Han fiskar med Elias Munk och hugger kolved med den aningen försupne prästsonen Tasback, och han förälskar sig i skogvaktarens dotter Iris. Men Elias dör i slag, Tasback försvinner och blir överkörd av tåget, Iris fortsätter på läroverket, och till hösten finns inget arbete mer i trakten. Vendel återvänder två år senare, och det viktigaste beskedet han får är att skogvaktarns flyttat, och att Iris fått en dotter som han mycket väl kan vara far till. När romanen klingar ut är Vendel på väg att nog söka upp Iris.

Tommy Danielsson

                                                         Foto Hans Erixon

BIBLIOGRAFISKT

Utgåvor. Stockholm 1953 (LTs förlag)

Recensioner. Arbetaren 15.2 1954 – Arbetet 5.5 1954 – Dagens Nyheter 20.5 1954 – Göteborgs handels och sjöfarts tidning 5.12 1953 – Göteborgs-Tidningen 15.12 1953 – Morgon-Tidningen 21.12 1953 – Perspektiv 1954: 132 – Skånska Dagbladet 19.12 1953 – Stockholms-Tidningen 20.11 1953 – Svenska Dagbladet 28.11 1953 – Svenska Industriarbetaren 1954, 6