OM LITTERATURBERGET    utskrift

Projektet Litteraturberget startade den 1 januari 2004 med en förstudie finansierad av Stiftelsen framtidens kultur och administrerad av Ludvika kommuns kultur- och fritidsförvaltning. Målet för förstudien – som avslutades i december 2004 – har naturligtvis varit att utreda i vad mån de projektidéer som förelades stiftelsen verkligen kan realiseras och omvandlas till en fortlöpande verksamhet. Men samtidigt var det inte bara fråga om att abstrakt diskutera möjligheter och finansiering och annat, tanken var också att redan under förstudiens gång på ett mer konkret sätt pröva alternativ och således i någon mening experimentera sig fram. Att i det här stadiet bygga upp ett materiellt Litteraturberg på en bestämd lokalitet var förstås inte aktuellt, men däremot  har den virtuella motsvarigheten, hemsidan, så sakteliga börjat växa fram och många utåtriktade aktiviteter har startat, såväl publika som mer bildningsinriktade och direkt skapande. Som ett slags programförklaring för projektet kan man betrakta texten "Glömskan".

Den fundamentalt centrala tanken med Litteraturberget.se är att ingen text på sidan (förutom förstås de skönlitterära verken) är definitiv. Allt kan påverkas, rättas till, kompletteras, strykas ner och utvidgas i ett ständigt pågående och fortlöpande samtal av röster och inlägg och reaktioner. Sidan ska skapas i dialog, inte monologiskt.

 

__________________________________

KONTAKT
 
Projektets adress är info@litteraturberget.se. Arbetsgruppens medlemmar kontaktas annars lättast enligt följande:
 
Connie Andersson
tel 0240/283 15
 
Björn Hedén
tel 070/366 67 63
 
Tommy Danielsson
 
 

 

 

 
Oljemålning Manne Larsson
 
 ALLMÄN INFORMATION

Den fortlöpande verksamheten vad gäller Litteraturbergets förstudie har utförts av en arbetsgrupp bestående av Peter Larsson, Connie Andersson, Robert Linnerud, Björn Hedén och Tommy Danielsson. Dessutom har funnits en referensgrupp med representanter från bland annat Högskolan Dalarna, Länsstyrelsen, Brunnsviks folkhögskola, Västerbergslagens utbildningscentrum och regionens bibliotek.

Connie Andersson arbetar, tillsammans med Robert Linnerud, för att på olika sätt förankra projektet och ge det en fortsättning.

Björn Hedén har hand om de publika aktiviteterna och det konkreta bildningsarbetet inom bland annat skola och studieförbund.

Tommy Danielsson sköter hemsidan.