INTRODUKTION
 
Litteraturbergsprojektets hemsida handlar i första hand om litteraturen i Västerbergslagen. För närvarande kan man läsa 14 kortare författarbiografier (inklusive en längre om Dan Andersson) och 65 verkbeskrivningar (50 dessutom inklusive mer utförliga detaljbeskrivningar). Bibliografiska upplysningar om recensioner och artiklar och annat ingår, och i några fall har utförligare, framväxande bibliografier påbörjats. Även tonsättningar finns tillgängliga, liksom möjligheter att publicera nyskrivet material, såväl skönlitteratur som texter om skönlitteratur.
 
Ytterligare information om hemsidans uppläggning finns på Västerbergslagensidan.
 
Den fysiska litteraturbergssamlingen finns på Ludvika bibliotek.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oljemålning, Manne Larsson
 

 
VISOR I TACKNÄMELIGHET
 
En stor del av innehållet i boken Dan Andersson. Visor i tacknämelighet från år 2001 finns nu tillgängligt på hemsidan: dikterna, konstverken, kortessäerna och musiken (i form av notskrift, ackordanalys och insjungningar till enkelt gitarrackompanjemang). 
 
 
 
 
 
UPPLYSNINGAR EFTERLYSES
 
En förteckning (välj Förteckning) över författare i Västerbergslagen finns på hemsidan. Om ni har upplysningar om författarna, deras liv och verk, kontakta Connie Andersson (connie.anderssonbodin@gmail.com).
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.